Poznej své spolužáky!

poznej spolužáky - začni s náskokem