fbpx

První pomoc

poznej spolužáky - začni s náskokem

První pomoc

Bungee running

Pokud se ocitnete v situaci, kdy je potřeba poskytnout první pomoc sobě či další osobě, neváhejte a zavolejte pomoc. Pomoc lze přivolat vytočením známého čísla 155 nebo například využitím aplikace Záchranka. Zde stačí stisknout nouzové tlačítko, které přivolá záchranou službu a zároveň odesílá informace o vaší poloze, což značně usnadňuje a urychluje situaci. Následující postupy nejsou oficiální (oficiální postupy lze dohledat na webech příslušných organizací), ale mohou v krizové situaci pomoci.

Voláte-li záchranou službu, snažte se dodržet následující zásady:

 1. Zůstaňte klidní
 2. Stručně popište situaci – pouze fakta
 3. Odpovězte na všechny otázky
 4. Proveďte všechny příkazy operátora
 5. Neodpojujte se příliš brzy
 6. Telefonem nevolejte hned na další čísla, operátor vás může znovu kontaktovat

V případě, že máte pochybnosti zda záchranou službu volat, rozhodně je lepší to udělat. Operátor vám může poskytnout pomoc a také rozhodnout, zda vaše situace vyžaduje zásah záchranné služby.

Některé situace ovšem vyžadují opravdu rychlý zásah, který může snížit následky zranění, než dorazí záchranná služba. Jak tedy postupovat u různých typů poranění a jaké jsou jejich příznaky?

Silné krvácení

 • uložte postiženého a snažte se ho uklidnit (tím se sníží krevní tlak a zmenší krvácení)
 • poraněná část těla by měla být nahoře, nad úrovní srdce
 • použijte bandáž, čistý kus látky či oděvu na obvázání rány (musí přesahovat okraje rány)
 • tlačte silně rukou na zranění alespoň 5 minut
 • při hodně silném krvácení využijte tlakový obvaz, škrtidlo se nedoporučuje používat (v případě špatného použití může dojít ke zhoršení stavu, proto by ho laik neměl nikdy využívat)

Zlomenina

 • zafixujte zlomeninu něčím tvrdým
 • zabraňte pohybu
 • vážnější zlomenina se může projevovat tím, že postižená osoba nereaguje, nedýchá, nehýbe se a silně krvácí

Dušení

 • zkuste postiženého povzbudit k zakašlání
 • použijte jeden z manévrů:
  1. Postavte se za dusící se osobu a jednu ruku sevřete v pěst a přiložte mezi dolní konec hrudní kosti a pupek. Druhou rukou obejměte osobu, ruka uchopí pěst první ruky. Silně stlačte nahoru a dovnitř.
  2. Udeřte 5x dlaní postiženého v předklonu  mezi lopatky.

Mdloby

 • osoba vypadá velmi bledě
 • osobu položte
 • zdvihněte jí nohy a uvolněte oděv
 • přiložte jí na čelo studenou látku
 • pokud osoba zvrací, otočte ji na bok (ideálně stabilizovaná poloha), aby nedošlo k udušení
 • volejte sanitku, pokud se osoba nezlepší do 5 minut

Otrava neznámou látkou

 • pokuste se získat co nejvíce informací o tom:
  • co bylo požito
  • kdy se to stalo
  • kolik toho bylo
  • váha otráveného
 • nedávejte osobě nic jíst ani pít
 • nepokoušejte se vyvolat zvracení (pokud osoba zvrací zajistěte vzorek do čisté nádoby)

Popálení a opaření

 • zamezte dalšímu působení tepla
 • chlaďte pouze vodou – nikoliv ledem či sněhem (může dojít k většímu poškození)
 • oděv přiškvařený ke kůži nestrhávejte a chlaďte přes něj
 • u rozsáhlých popálenin chlaďte pouze 5 % těla (hrozí riziko podchlazení)
 • sundejte veškeré přívěsky, prsteny a hodinky (plocha rychle otéká a je poté komplikované je sundat)
 • puchýře nikdy nepropichujte

Jak postupovat v případě požáru?

Resuscitace

 • zjistěte zda dotyčný reaguje na vnější podněty (oslovení, zatřesení)
 • volejte záchranou službu (operátor vás bude zatím navigovat přes telefon)
 • položte osobu na záda a tahem za bradu zakloňte hlavu
 • hlavu ničím nepodkládejte, uvolní se tím dýchací cesty
 • zjistěte stav dýchání přiložením ucha k ústům dotyčné osoby
 • dýchání z úst do úst není nutné provádět
 • pokud osoba nedýchá a nereaguje normálně, zahajte stlačování hrudíku
 • hrudník stlačujeme do hloubky 4-5 centimetrů v tempu 100 – 120 stlačení za minutu (zpívejte si v duchu rychlou písničku)
 • operátor vám sdělí, kde se nachází nejbližší defibrilátor AED a sdělí vám kód pro otevření bezpečnostní skříňky
 • Obsluha defibrilátoru
  • hlasové povely provádí procesem resuscitace
  • ve dvou se vždy zachraňuje lépe
  • pokud možno nepřerušujte srdeční masáž
  • pokračujte do té doby, dokud vám přístroj nedá pokyn k odstoupení a proběhne podání výboje
  • poté opět začněte resuscitovat
 • v případě, že jste sami nikdy od postiženého neodcházejte
 • je-li to možné, střídejte se po dvou minutách
 • pokračujte do příjezdu záchranné služby

Umístění defibrilátorů v areálu ČZU.