fbpx

Požární ochrana

poznej spolužáky - začni s náskokem

Požární ochrana

Párty efekty Rozlet PEF

Jak se chovat v případě požáru?

 • Volejte hasiče na čísle 150 nebo 112
 • Využijte dýchání přes mokrý kapesník, ručník či jiný textil.
 • Při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi.
 • Opusťte požárem ohrožený prostor.
 • Při silném zakouření chodby nikdy neriskujte průchod.
 • Utěsněte dveře proti průniku kouře.
 • Upozorněte na sebe křikem.

Jak použít hasící přístroj?

 • Vždy si pohlídejte možnost odchodu – mějte dveře za zády.
 • Zjistěte a zapamatujte si rozmístění hasících přístrojů v objektu.
 • Zvolte vhodný hasící přístroj (sněhový, práškový).
 • Sejměte přístroj z držáku a jděte k místu hoření.
 • Odstraňte pojistku.
 • Uchopte jednou rukou proudnici přístroje směrem k místu hašení.
 • Druhou rukou stiskněte páku přístroje a začněte hasit.

Typy hasících přístrojů

Typ hasícího přístrojePoužití Nevhodné použitíNesmí se použít
Pěnovýpevné hořlavé látky, benzín, nafta, min. olejehořlavé kapaliny mísící se s vodou, hořlavé plynyelektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy
Práškovýelektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, nafta, elektronikadřevo, uhlí, textillehké a hořlavé alkalické kovy
Vodnípapír, dřevo a další pevné hořlavé látky, alkoholybenzín, nafta, líh, ředidlo, hořlavé plyny, cenné materiályelektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou (rostlinné a živočišné tuky)
Sněhový elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, kapaliny, elektronické zařízenípevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlílehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach, sypké látky
Halonovýhašení všech materiálů, automobily, jemné mechaniky, elektronika, elektrické zařízení pod proudempevné žhnoucí látky

Jaké máte povinnosti v případě požáru?

 • Ohlásit požár na vrátnici budovy rektorátu (tel. 224 382 197)
 • Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
 • Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
 • Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu požární ochrany.

 

 

Jedna odpověď

Diskuze je uzavřena.