Párty efekty Rozlet PEF

Požární ochrana

Jak se chovat v případě požáru? Volejte hasiče na čísle 150 nebo 112 Využijte dýchání přes mokrý kapesník, ručník či jiný textil. Při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi. Opusťte požárem ohrožený prostor. Při silném zakouření chodby nikdy neriskujte průchod. Utěsněte dveře proti průniku kouře. Upozorněte na sebe křikem. Jak použít hasící přístroj?…
Více