Vystoupení studentů Rozlet PEF

Rozlet PEF 2016

Rozlet PEF 2016 Ohlédnutí za třetím ročníkem seznamovacího kurzu Rozlet PEF pro studenty Provozně ekonomické fakulty na ČZU v Praze.