Seznamovací hra

poznej spolužáky - začni s náskokem