fbpx

Jak je to se cvičením během semestru a jaké další možnosti škola nabízí?

poznej spolužáky - začni s náskokem

Jak je to se cvičením během semestru a jaké další možnosti škola nabízí?

Sport na ČZU

Jako studenti máme v nabídce také mnoho výhod, tak proč toho nevyužít? Nejdůležitější stránkou pro veškeré informace je KTV.

První možností je výuka TV, která je v prvním ročníku povinná po dobu obou semestrů. Hodinu TV si zvolíš během prvních 14 dní semestru dle časové nabídky při zápisu do rozvrhu. Nabídka sportů je bohatá a je třeba zvolit si vyhovující hodinu a následně ji navštěvovat po dobu celého semestru. Zimní a letní semestr má odlišnou nabídku, a zapsanou hodinu je nutné navštěvovat.

Po čas semestru je nejdůležitější:

 • nosit s sebou ISIC – klíče od skříňky, prokázání statutu studenta
 • vybrat jednu hodinu do rozvrhu a tu navštěvovat – jeden sport, jeden čas, po dobu semestru nelze hodiny měnit
 • dvě možné neomluvené absence – bez náhrady i bez omluvení
 • možnost nahrazení na jiných hodinách
 • možnost chodit na ostatní hodiny dle rozvrhu navíc po domluvě s vyučujícím – postačí ISIC, neslouží jako trvalá náhrada vlastní hodiny
 • odlišná nabídka v zimní a letním semestru
 • získat na konci semestru zápočet

Další možností je návštěva bazénu v areálu KTV

 • možnost zvolit jako plnohodnotnou hodinu v rámci rozvrhu
 • ranní hodiny plavání pro studenty s ISICem zdarma – 7 až 8 ráno
 • večerní plavání pro veřejnost – 30 Kč vstupné, 3x týdně
 • podrobnosti na stránkách KTV či nástěnce ve vestibulu

Posilovna

 • možnost nákupu permanentky – informace na KTV
 • vymezený časový harmonogram
 • v nabídce také klasické hodiny dle rozvrhu

Pro fanoušky skupinových lekcí

 • večerní skupinové lekce
 • zumba, pilates, kruhový trénink, aerobic
 • vstupné 90 Kč za lekci
 • permanentka na celý semestr za 1 000 Kč – není omezen počet navštívených hodin
 • podrobnosti na stránkách KTV či nástěnce ve vestibulu

Nabídka sportovních kurzů

 • mohou sloužit jako náhrada TV po čas semestru
 • splněním kurzu je možné získat zápočet
 • kurzy v ČR i zahraničí
 • zimní a letní nabídka je odlišná