fbpx

Rozlet PEF 2020 je za námi

poznej spolužáky - začni s náskokem

Rozlet PEF 2020 je za námi

Sedmý ročník Rozlet PEF

Ve dnech 21. a 28. srpna 2020 se uskutečnil v pořadí již sedmý ročník Rozletu PEF. Vzhledem k epidemilogické situaci pouze v jednodenní formě. Zúčastnilo se jej téměř 200 studentů nastupujících do bakalářského studia PEF. Instruktory byli opět studenti vyšších ročníků. Program kurzu byl uzpůsoben pro jednodenní variantu s tím, že byly zahrnuty jeho esenciální části. Cílem kurzu bylo poskytnout nastupujícím studentům informace o studiu, fakultě a univerzitě a také příležitost k seznámení se mezi sebou v rámci oborů. U největších oborů tak šlo o nižší desítky kontaktů.

 

 

 

 

 

Opatření

Nad rámec v době kurzu platných hygienických opatření byla přijata navíc:

  1. Roušky ve vnitřních prostorách
  2. Měření tělesné teploty všech účastníků a organizátorů
  3. Mobilní stanice pro desinfekci
  4. Záhajení v menších skupinkách
  5. Odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění v období předchozích dvou týdnů

Program

V programu byly zachovány nejdůležitější realizovatelné části, tj. seznámení studentů mezi sebou, s areálem, s vedením fakulty, dílčími částmi univerzity a fakulty, možnost zúčastnit se testu z Úvodu do studia, zajištění bezpečnosti kurzu i potřebná administrativa.

Dopolední program probíhal v nové budově PEF, týmy byly rozděleny do šesti cvičeben s využítím dataprojektorů na zahájení samotného kurzu pomocí online prezentace. Seznamovací hry proběhly na zeleni v okolí fakulty. Seznámení s vedením, proděkanem Ing. Romanem Kvasničkou, Ph.D., proběhlo v posluchárně TI, kde se rovněž představilo Centrum kariérního a profesního poradenství JOBS PEF.

Instruktoři své týmy následně informovali o možnostech, které nabízí univerzita a fakulta. Po obědě v Klubu C proběhlo poznávání celého areálu po týmech, studenti navštívili 20 různých stanovišť po celé univerzitě. Následoval Úvod do studia, splnění prvního zápočtu, které proběhlo u počítačů a závěrem byly sportovní aktivity, večeře opět v Klubu C a ukončení kurzu s vyhlášením vítězných týmů a předání výher od sponzorů a Provozně ekonomické fakulty.

Dopolední programOdpolední program
Registrace + administrativaPoznávačka areálu
Zahájení + seznamovací hryÚvod do studia
Fakultní informaceSportovní odpoledne
Oborové povídáníVyhlášení výsledků + ukončení

 

Organizátoři

V širším smyslu se na organizaci podílelo 25 lidí, z toho 11 na pozici instruktora. Úkolem organizátorů byla příprava a organizace jednotlivých částí programu – komunikace s vedením školy, propagace na zápisech do prvních ročníků, příprava programu, zajištění stravování a prostorů, komunikace s partnery kurzu, zajištění potřebných rekvizit, samotná organizace průběhu jednotlivých turnusů.