fbpx

Reportáž shrnující průběh celého Rozletu se Sovou PEF

poznej spolužáky - začni s náskokem

Reportáž shrnující průběh celého Rozletu se Sovou PEF

Letos poprvé se konal seznamovací kurz pod záštitou Provozně ekonomické fakulty ČZU s názvem Rozlet se Sovou PEF.

Termín kurzu byl stanoven na 8. až 11. září a zúčastnilo se jej 65 nastupujících studentů do prvního ročníku bakalářského studia.

Čím byl tento kurz specifický? Třeba tím, že celý probíhal v areálu univerzity a tak měli studenti možnost se zorientovat v areálu, ještě před tím, než vypukne nový akademický rok.

Na programu celého kurzu se podílely studentské organizace působící na půdě ČZU, studijní oddělení fakulty a katedra tělesné výchovy. Realizační tým (organizátoři a instruktoři) byl sestaven ze zaměstnanců, doktorandů a studentů různých oborů PEF. Díky tomu mohli studenti získat poznatky o fakultě a univerzitě z několika úhlů pohledu.

Speciálním bonusem, který byl pro studenty připraven, bylo vydání studijního výkazu – indexu, studentské karty ISIC a v neposlední řadě mohli účastníci získat svůj první zápočet z předmětu Úvod do studia.

1 - Úvodní slovo proděkana - SMAT
Program seznamovacího kurzu byl pestrý. První den po úvodním zahájení a rozdělení do týmů čekaly na studenty workshopy zaměřené na spolupráci připravené Manažerským klubem při PEF ČZU v Praze. Večer se nesl ve znamení seznamovacích aktivit v režii Asociace studentů a organizace AIESEC.

2 - společenský večer - SMAT
Druhý den dopoledne se studenti dozvěděli řadu užitečných informací z oblasti studia i ze života školy od představitelů studijního oddělení a Akademického senátu. Odpoledne a večer proběhla orientační hra, při které studenti pátrali po unesené Sově PEF.

3 - Sova PEF se našla - SMAT
Ve středu dopoledne se studentům představily studentské organizace. Odpoledne patřilo sportovním aktivitám a hrám, které zajišťovala studentská organizace ČZU: Go!. Po večeři se tančilo v rytmu swingu na hudebním večeru pořádaném univerzitními novinami iZUN.

4 - taneční večer - SMAT
Všechny aktivity na seznamovacím kurzu byly bodované a týmy soutěžily o tablety pro každého člena týmu, který zvítězil. Poslední den proběhlo vyhlášení a vítězný tým si převzal hlavní výhru z rukou děkana Ing. Martina Pelikána, Ph.D. Týmy na druhém a třetím místě obdržely flashdisky

5 - závěrečné foto - SMAT
Za tým Rozletu se Sovou PEF Maruška Pechrová

 

Napsat komentář